Публикации

2019

 • Van Koningsbrugge, Hans, and Nicolaas A Kraft van Ermel. “Kruis, Kremlin & Heilig Rusland. De spanning tussen Russische eigenheid, scheiding tussen kerk en staat en godsdienstvrijheid.” Rapport Nederland-Rusland Centrum. Groningen: Nederland-Rusland Centrum, November 2019. Также выдан по-русски: Ван Конингсбрюгге, Ханс, и Николай А. Крафт ван Эрмель. “Крест, Кремль и Святая Русь. Напряженность между русской идентичностью, разделением церкви и государства и свободой вероисповедания.” Перевод Эльвиры Абдуллиной и Марики ван Роой. Доклад Нидерландско-Российского Центра. Groningen: Нидерландско-Российский Центр, November 2019.
 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Andrej Sjeptytsky. Een problematische Oekraïense held?” [«Андрей Шептицкий. Один из проблематичных украинских героев?»] Groniek 51, no. 218 (2019): 13–30.

2017

 • Agoston-Nikolova, Elka, Marijke van Diggelen, Guido van Hengel, Hans van Koningsbrugge, and Nicolaas A. Kraft van Ermel, ред.. Unknown Fronts. The “Eastern Turn” in First World War History [Неизвестные фронты. Восточное движение в истории первой моировой войны]. Baltic Studies 17. Groningen: Instituut voor Noord- en Oost-Europese Studies, 2017.

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Perspectives from a Neutral State. Dutch Sources on the Question of the Armenian Genocide.” [«Взглады из нейтральной страны: Голладские источники о вопросе геноцида Армян»] In Unknown Fronts. The “Eastern Turn” in First World War History [Неизвестные фронты. Восточное движение в истории первой моировой войны], Редакция: Elka Agoston-Nikolova, Marijke van Diggelen, Guido van Hengel, Hans van Koningsbrugge, and Nicolaas A. Kraft van Ermel, 79–100. Baltic Studies 17. Groningen: Instituut voor Noord- en Oost-Europese Studies, 2017.

2016

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Het ‘frozen conflict’ in Oekraïne: een balans.” [«Замороженный конфликт в Украине: баланс»] Atlantisch Perspectief (2016): 24.

2015

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Is de Russische beer losgebroken? Journalistieke bespiegelingen over Rusland en de Oekraïne-crisis.” [«Русский идут? Журналисты о России и Украинском кризисе»] Internationale Spectator 69 (2015). https://www.internationalespectator.nl/pub/2015/4/journalistieke_bespiegelingen_over_rusland_en_oekraine-crisis/.

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “‘Euromajdan’. De Oekraïnecrisis door Oekraïense ogen.” [«‘Евромайдан: Украинские взгляды на Украинский кризис»] Atlantisch Perspectief 39 (2015): 25–29.

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Boekbespreking van Marc Jansen, Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne.” [«Рецензия: Marc Jansen, Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne»] Tijdschrift voor Geschiedenis 128 (2015): 139.

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Рецензия: Cristian Nünlist and David Svarin (ред.) Overcoming the East-West Divide: Perspectives on the Role of the OSCE in the Ukraine Crisis’,.” Security and Human Rights 25, no. 3 (2015): 341–43.

2014

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Russia Today: Ruslands internationale spreekbuis voor ‘soft power’?” [«Russia Today: Русский мундштук для политики мягкой силы?»] Internationale Spectator 68, no. 10 (2014): 24–27.

2013

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Een voetnoot in de geschiedenis. Russen en Britten vallen Noord-Holland binnen.” [«Примечание истории: Английско-Российское нападение в Нидерланды»] Thematijdschrift, no. 1 (2013): 45–50.

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A., and J.S.A.M. van Koningsbrugge, ред. Nederland en Rusland, een paar apart? 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen [Нидерланды и Россия — необычная пара? 400 лет голландско-российских отношений]. Baltic Studies 15. Groningen: Instituut voor Noord- en Oost-Europese Studies, 2013.

 • Balt, Jolke, Rienk-Jan Benedictus, Hans van Koningsbrugge, Nicolaas Kraft van Ermel, Marit de Lange, and Gerrit-Jan Smit, ред. Een raadsel ontrafeld?: Ruslands verleden, heden en toekomst [Загадочная загадка? Прошлая, сегодняшняя и будущая Россия]. Severnoe Okno: Studies over Midden- en Oost-Europa 2. Groningen: Instituut voor Noord- en Oost-Europese Studies, 2013.

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Van Johannes van Patmos tot Osama bin Laden: een genealogie van het fanatisme.” [«От Иоанна Богослова до Усамы бен Ладена: генеалогия фанатизма»] Internationale Spectator 67, no. 3 (2013): 53–54.

2012

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Besprekingsartikel: WikiLeaks — berusting na de storm.” [«Обзорная статья: Викилеакс — Молчание после бури.» Internationale Spectator 66, no. 2 (2012): 88–90.

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Eenentwintigste-eeuws Rusland door een roze bril (boekrecensie van Marie-Thérèse ter Haar, Rusland in de 21e eeuw. Verhalen uit een ontketend land).” [«21-вечная Россия без критики (рецеизия: Marie-Thérèse ter Haar, Rusland in de 21e eeuw. Verhalen uit een ontketend land).»  Internationale Spectator 66 (2012): 332–333.

2011

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Aleksij II, een nobele Russische kerkvorst?” [«Алексий ΙΙ, благородный Русский церковный вождь?»] In Koning Nobel – Opstellen over goede en kwade leiders, en wat het verschil maakt. Liber Amicorum voor Prof. dr. Hans Renner [Благородный король — Очерки о хороших и плохих вождях, и в чем разница. Liber Amicorum для проф. Д-ра Ханса Реннера], Редакция: Doekko Bosscher and Yuri van Hoef. Groningen, 2011.

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Internet en de toekomst van de staat (Boekrecensie van Rudolf W. Rijgersberg, The state of interdependence. Globalization, Internet, and Constitutional Governance).” [«Интернет и будущее государства (Рецензия: Rudolf W. Rijgersberg, The state of interdependence. Globalization, Internet, and Constitutional Governance).»] Internationale Spectator 65, no. 2 (2011): 102–103.

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A., and Nienke de Deugd. “Oekraïne en de EU: een toekomstvaste relatie?” [«Украина и Евросоюз: надежные отношения?»] Donau – Tijdschrift over Midden en Zuidoost-Europa 6, no. 2 (2011): 68–75.

2010

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A., and Sytze Veenstra. “FILMRECENSIE De schaduw van Katyń: het lot van Polen.” [«Рецензия фильма: Тень Катына: судьба Польши.»] Internationale Spectator 64, no. 1 (2010): 47–48.

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A., and Sytze Veenstra. “Doorbraak in de kwestie Katyn?” [«Прорыв в деле Катынского расcтрела?»] Biuletyn – Tijdschrift van de Pools Nederlandse Kulturele Vereniging 30 (2010): 18–19.

2009

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A. “Orthodoxie, autocratie en nationale identiteit — Kerk en staat onder Poetin en Medvedev.” [«Православие, автократия и народность — Церковь и государство при Путиным и Медведевым»] Kleio – Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (2009): 44–48.

2008

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A., and Hans Renner. “Tsjechische treinen.” [«Поезды из Чехии»] Ablak –Tijdschrift over Midden-Europa en de Balkan 13, no. 4 (2008): 12–15.

 • Kraft van Ermel, Nicolaas A., and Simon Thunnissen. “Uitbreiding Schengenzone 2007 – Veiligheidsbeleid, visabeleid en  veiligheidssystemen, op weg naar nieuwe tweedelingen in Europa?” [«Расширение шенгенской зоны 2007-го года — Политика безопасности и политика виз, и системы безопасности»] In Van dictatuur naar democratie. Midden-Europa, Oost-Europa en Turkije in transitie [В пути от диктаторства к демократии. Центральная и Восточная Европа, и Турция в транзиции], Редакция: Gilles Goedhart, Nicolaas A. Kraft van Ermel, Marit de Lange, Hans Renner, and Matthijs Zeilstra, 171–180. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2008.

 • Goedhart, Gilles, Nicolaas A. Kraft van Ermel, Hans Renner, Marit de Lange, and Matthijs Zeilstra. Van dictatuur naar democratie. Midden-Europa, Oost-Europa en Turkije in transitie [В пути от диктаторства к демократии. Центральная и Восточная Европа, и Турция в транзиции]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2008.